การดูแลสุขภาพร่างกาย

posted on 16 Aug 2009 13:40 by jirawan-niblue in knowlege

 

การดูแลสุขภาพร่างกาย

สุขบัญญัติ 6 ประการเพื่อสุขภาพดี
การมีสุขภาพดีจะต้องอาศัยการดูแลตนเอง โดยการประพฤติปฏิบัติตามแนวทางที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ
สุขบัญญัติ 6 ประการเพื่อสุขภาพดี ซึ่งประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้